FANDOM


EnglishEdit

English
Noun


toki pona : yan pona (person good).